försoningsgruppen 

Klicka här för att redigera underrubrik

Försoningsgruppens uppdrag och arbete under 2017


9 januari Information Anstalten Tygelsjö

11 januari föreläsning Göteborg - Equmeniakyrkans vinterkonferens 

25 januari föreläsning Brottsofferjouren Skåne 

26 januari Styrelsemöte


Vecka 5 Försoningsvecka anstalten Tygelsjö och Avenbokens behandlingshem


Uppföljningsträffar för deltagare vecka 5, 13 och 20 februari


2 mars  Styrelsemöte/Årsmöte

20 mars medverkan i Radio P4

23 mars Information anstalten Hinseberg 


Vecka 13 Försoningsvecka anstalten Hinseberg


15 maj Arbetsmöte
Försoningsgruppens uppdrag och arbete under 2016
Januari
- 11 januari Styrelsemöte
- 18 januari informationsträff för deltagare till v 7 på Avenbokens Behandlingshem och Anstalten Tygelsjö.
- 21 januari - återbesök på Gävleanstalten med deltagare från Försoningsveckan, vecka 45

Februari
- 15-20 februari Försoningsvecka på St Tomasgården i Malmö med deltagare från Tygelsjöanstalten och Avenbokens behandlingshem

Mars
- 7 mars kl 17 Styrelsemöte
- 7 mars kl 19 ÅRSMÖTE
- 14 mars Uppföljning med deltagare under v 7 2016 på Tomasgården.
- 22 mars möte på Huvudkontoret i Norrköping

April
- 4 april samling för alla diakoner i Malmö, samtal om "Försoning som diakonal metod"
- 14 april tv sändning om Försoningsgruppens arbete i Tv4, Malou efter 10
- 19 april föreläser Försoningsgruppen om sitt arbete i Eslöv, Hela Människan, kl 18.30-20.30.
- 24 april, Försoningsgudstjänst i Västerkyrkan i Lund med tema eftermiddag kring försoning, 11-15

Maj
- 2 maj Styrelsemöte
- 23 maj möte på anstalten Hinseberg

Juni
- 12 juni Sommaravslut medarbetare och deltagare  från tidigare Försoningsvecka
- 13 juni Styrelsemöte

Juli
- 12 juli, 19.00 föreläsning "Från Mandela till Malmö"  i Hardeberga församlingshem, Sommarkyrkan 

September
- 3-4 september medarbetardager på Tygegården, Löderup.
- 4 september Styrelsemöte

Oktober
- 6 oktober "Försoning i arbetslag", Svenska Kyrkan i Skara stift
- 10 oktober Styrelsemöte

November
- 1 november Träff med nya medarbetare
- 1 november Styrelsemöte

December
- 19 december Styrelsemöte