försoningsgruppen 

Klicka här för att redigera underrubrik

Försoningsgruppens uppdrag och arbete under 2017


9 januari Information Anstalten Tygelsjö

11 januari föreläsning Göteborg - Equmeniakyrkans vinterkonferens 

25 januari föreläsning Brottsofferjouren Skåne 

26 januari Styrelsemöte


Vecka 5 Försoningsvecka anstalten Tygelsjö och Avenbokens behandlingshem


Uppföljningsträffar för deltagare vecka 5, 13 och 20 februari


2 mars  Styrelsemöte/Årsmöte

20 mars medverkan i Radio P4

23 mars Information anstalten Hinseberg 


27 mars - 1 april Försoningsvecka anstalten Hinseberg


15 maj Arbetsmöte

22 juni och 29 augusti Information på Ystad anstalten

1-3 september Medarbetardagar 


Kommande aktiviteter;

Försoningsvecka på Ystad anstalten