försoningsgruppen 

Klicka här för att redigera underrubrik

Försoningsgruppen är en icke vinstdrivande, ideell organisation som verkar för försoning genom arbete med Reparativ Rättvisa och mot kriminalitet och missbruk. Försoningsgruppen samarbetar med statliga, kommunala och frivilliga organisationer, rättsvårdande myndigheter och trossamfund som arbetar med brottsprevention och ökad trygghet i samhället.


Försoningsgruppens styrelse:

Ulrica Fritzson: ulrica.fritzson@svenskakyrkan.se

Tj led fängelsepräst, doktorand i Religionsfilosofi vid Lunds Universitet.

Micael Johansson: micael.johansson@kriminalvarden.se

Kriminalvårdsinspektör Anstalten Ystad

Alexander Hamdani: alexander.hamdani@gmail.com

Alkohol- och drogterapeut på Provita Kärleksgatan i Malmö.

Jeanette Larsson: jeanette@carpecourage.se

Tidigare polis i Malmö, nu föreläsare på Carpe Courage AB. 

Jenny Mårtensson: jenny.martensson@malmo.se

Gruppterapeut på Avenbokens behandlingshem i Malmö Stad.

Ebba Älverbrandt: ebba.alverbrandt@svenskakyrkan.se

Diakon i Fosie Församling, Svenska Kyrkan Malmö.

Jörgen Elmstedt: jorgenelmstedt@gmail.com

Deltagare i vår första försoningsvecka 2011.

Mikael Andersson: mikael.2.andersson@malmo.se

Sektionschef Krami Malmö Stad.

Carina Halvardsson: carina.halvardsson@gmail.com

Tidigare Kriminalvårdare, nu företagare på Hälsa och Utveckling.

Katarina Björk: katarina.bjork64@gmail.com

Lärare på Albins folhögskola, Landskrona

VÅR KOMPETENS.

Vi som arbetar med försoningsprogrammet är alla certifierade i The Restorative Justice Method at Pollsmor Correctional Services, Cape Town, South Africa, by Hope Prison Ministry. Utöver denna certifiering har vi i gruppen yrken och kompetenser som Alkohol- och Drogterapeut, Socialpedagog, Präst, Diakon, Kriminalvårdare, Polisiärt arbete, Egen genomgång av programmet, MI, Konsekvenspedagogik, Gestaltterapi, Återfallsprevention, Anhörigarbete, 12 stegsprogram, Krishantering och samtal, samt kunskap och kompetens i NPF diagnoser. 
Ett synnerligen stort och ödmjukt TACK! till Jenny och Jonathan Clayton, som så generöst och öppenhjärtligt har tagit emot oss i Försoningsgruppen år efter år och som låtit oss låna deras program. Jonathan och Jenny från Hope Prison Ministry är grundarna till vårt försoningsprogram. Av dem har vi lärt oss hur svår och viktig försoning är. Med deras hjälp har vi blivit certifierade i programmet. Jenny och Jonathan är två osedvanligt speciella personer som dedikerat sitt liv till arbetet för försoning. Utifrån stor erfarenhet och gedigen kompetens har de utvecklat ett mycket välfungerande program som riktar sig till alla som lider av oförsonlighet och längtar efter försoning.