försoningsgruppen 

Klicka här för att redigera underrubrik

Försoningsgruppen är en icke vinstdrivande, ideell organisation som verkar för försoning genom arbete med Reparativ Rättvisa och mot kriminalitet och missbruk. Försoningsgruppen samarbetar med statliga, kommunala och frivilliga organisationer, rättsvårdande myndigheter och trossamfund som arbetar med brottsprevention och ökad trygghet i samhället. 

Försoningsgruppen arbetar med den intensiva försoningsveckan, försoningshelger, anhörigstöd och föreläsningar.

Vårt försoningsprogram är ett gediget alternativ till olika former av kriminalitetsprogram. Dels är det mer omfattande, mer intensivt, mer "rakt på" och dels inkluderar programmet de anhöriga och brottsoffren genom hela processen. Försoningsprogrammet bygger på i sin helhet på Reparativ Rättvisa som är evidensbaserad.Försoning handlar inte nödvändigtvis om att ”bli vänner igen”, utan snarare om att hitta verktyg som gör det möjligt att leva vidare, sida vid sida med det som hänt. Försoning handlar främst om att ge sanning, ta ansvar och att våga se det som skadats. 

  

   HANDS OF HOPE, POLLSMOOR PRISON

Vårt försoningsprogram är hämtat från Pollsmoor fängelset i Sydafrika och bygger i sin helhet på Reparativ Rättvisa, som är evidensbaserad.

BILD FRÅN ETT FÖRSONINGSMÖTE I MALMÖ 2011

Vårt försoningsprogram motverkar kriminalitet och skam - genom arbete med skuld, respekt och möte.

"Stora känslor när familjer försonas"

För första gången har det så kallade försoningsprogrammet testats i Sverige. En handfull interner med drogbakgrund och ett brottsligt förflutet har med hjälp av Försoningsgruppen fått hjälp med att försonas med släktingar. Jörgen Elmstedt i Malmö är en av dem.


Lyssna på Morgon i P4 Radio Malmöhus:

0:00/11:15

"Att försonas handlar inte om att låtsas att saker och ting är annorlunda än de är. Det är inte att klappa varandra på axeln och blunda för felsteg. Verklig försoning avslöjar det avskyvärda, skymfen, smärtan, förnedringen och sanningen. Det är ett riskabelt företag, men till sist är det mödan värt, för att ta itu med den verkliga situationen bidrar till sist till att åstadkomma verkligt helande."  


Desmond Tutu"Det finns tid för försoning"

Lyssna på Lunchboxen i P1:


Lunchboxen 20120103 Ulrica Fritzson
Sveriges Radio (Lunchboxen)
0:00/23:33