försoningsgruppen 

Klicka här för att redigera underrubrik

"Försoning handlar om att få verktyg som gör det möjligt att leva vidare med det som har hänt"

FÖRSONINGSPROGRAMMETS UPPLÄGG OCH VECKANS TEMA, DAG FÖR DAG

Vi erbjuder ett försoningsprogram som börjar med en intensivvecka av samtal och arbete med insikt, ansvar, förändring och möte. Veckan avslutas med möten med indirekta brottsutsatta; familjer och närstående. Därefter följer 8-10 veckors uppföljning. Efter uppföljningen kan möte med de direkt brottsutsatta förberedas.

 


DAG ETT: GRUNDERNA I REPARATIV RÄTTVISA
 
DAG TVÅ: SKADOR ORSAKADE AV BROTT OCH KRISENS VERKLIGHET
 
DAG TRE: ARBETE MED KÄRNVÄRDEN


DAG FYRA: ANSVAR, ERKÄNNANDE, PRIORITERINGAR
 
DAG FEM: ÅNGER, FÖRLÅTELSE, FÖRSONING
 
DAG SEX: MÖTE MED FAMILJER OCH NÄRSTÅENDE


UPPFÖLJNING 8-10 VECKOR


DÄREFTER KAN MÖTE MED DE DIREKT BROTTSUTSATTA FÖRBEREDAS


 


Malou efter 10 - Deltagare och och anhörig berättar om Försoningsprogrammet.

Försoningsprogrammet har sin grund i Reparativ Rättvisa med utgångspunkt i afrikansk tradition och kontext. Fokus är gemenskap och UBUNTU - Vi är och blir människor genom andra människor. Vi hör ihop.

 - hör Desmond Tutu tala om försoning

LÄS OM MIKA SOM GENOMGÅTT PROGRAMMET OCH VAD DET BETYDDE FÖR HENNE OCH HENNES FAMILJ, (FRÅN ALLAS VECKOTIDNING):