försoningsgruppen 

Klicka här för att redigera underrubrik

FÖRSONING, FÖRLÅTELSE OCH REPARATIV RÄTTVISA

FÖRSONINGSVECKA

Vår försoningsvecka är ett gediget alternativ till kriminalitetsprogram och vänder sig till dig som avtjänar straff i anstalt och frivård, eller befinner dig i missbruksbehandling på behandlingshem, eller som på annat sätt genomdin livsstil har skadat dina relationer till andra. 

                                      6 dagar, måndag-lördag, 36 timmar med coaching, samtal och

                                      uppföljande arbete under 10 veckor.       

                                      Därefter möjligheter till möte med de direkt brottsutsatta.   

                                      8-20 deltagare. (Se vidare information under "Försoningsprogrammet".)  


FÖRSONINGSHELG

Försoningshelgen är en förkortad variant av försoningsveckan och vänder sig till dig som vill arbeta med förlåtelse och har en önskan om att reparera trasiga relationer.

2 dagar, 12 timmar, 5-10 deltagare.FÖRELÄSNINGAR

"Homo Capax - den kapabla människan".

En föreläsning om faran med att förstå för mycket och styrkan med att se människans möjligheter till ansvar.


                                        "Pollsmoorfängelset och försoningen".

                                         En föreläsning om Reparativ Rättvisa och försoningens möjligheter i ett

                                         omöjligt sammanhang.

 

                                        "Människans felbarhet - om försoningens utmaningar och möjligheter".

                                         En föreläsning om människosyn, inre skuld, straff och försoning.